Maastoreittipooli

Johdanto

Pirkanmaalle on perustettu ylikunnallisia retkeilyreittejä ja moottorikelkkauria EU:n, valtion ja kuntien rahoittamana. Moottorikelkkakerhot ja muutkin käyttäjää edustavat järjestöt ovat osallistuneet reitistöjen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitämiseen.

Valtionavustuslain mukaisesti reitistöjen perustajalla on 30 vuoden vastuut perustettujen rakenteiden ylläpitämisestä. Luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun merkityksen kasvu asettaa entistä suurempia vaatimuksia palveluiden laadulle ja ylläpitämiselle.

Pohjois-Suomessa on perustettu ns. pooleja merkittävimmille luontomatkailun kohdealueille reitistöjen ylläpidon järjestämiseksi. Poolien eräänä tarkoituksena on ollut rahoituspohjan laajentaminen reitistöistä hyötyvien yksityisten tahojen puolelle. Toiminnasta on hyviä kokemuksia.

Poolin tehtävät