Syyskokouksen pöytäkirja 12.11.2020

1& Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen
2& Puheenjohtajaksi valittiin Jari Hautamäki ja toimii myös sihteerinä.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Purra ja Arttu Nenonen.
3& Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4& Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
5& Syyskokous asiat
Hyväksyttiin vuoden 2019-2020 toimintakertomus.
– Lumitilanne oli huono koko talven
– Tehty kaksi siltaa Kuru ja Kihniö
– Kurun reitillä viisi siltaa purettu ja rummut tilalle
– Koivuhalkoja viety Safken kota ja kota maalattu poolin toimesta
– Poolin peräkärry korjattu ja katsastettu
– Reittien raivausta,merkkausta,kunnostusta
– Pidetty sääntömääräiset kokoukset
– Härkösen ylitys Virrat korjattu ja merkattu
Hyväksyttiin toiminnantarkastajan lausunto.
Hyväksyttiin tilinpäätös joka näyttää ylijäämää 1109,04e
Myönnettiin vastuuvapaus hallitus ja muut tilivelvolliset.
Talosarvio hyväksytty kevätkokous.
Muut asiat
– Reittien syyshuollot pääosin tehty.
– Reitti merkattu Haapamäelle.
– Radalta Kolhoon merkkaus paremmin ensi kesänä ja yritetään
saada reitti yhtymään Mänttä-Vilppula reittiin ja tämä tulisi
osaksi poolin reittiä.
– Ruoveden reitin jatkamista selvitetään talven aikana.
6& Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20
Puheenjohtaja
Jari Hautamäki