Pöytäkirja

Pöytäkirja syyskokous 15.11.2018 klo 18.00 Haapasaari Ruovesi

1& Puheenjohtaja avasi kokouksen

2& Puheenjohtajaksi valittiin Jari Hautamäki, sihteeri Arttu Nenonen

pöytäkirjantarkastajat Tony Hietala,Jarkko Raivio

3& Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4& Kokouksen esityslista hyväksyttiin

5& Syyskokousasiat

Käsiteltiin hallituksen laatima toimintakertomus,tilinpäätös,toiminnantarkastajan lausunto

Hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille

Tilikauden tulos tappiollinen

Talosarvioesitys 2018-2019

Tulot käyttäjämaksut,kuntaosuudet

25360e

Menot kirjanpito,vakuutukset,puhelin,matkakulut

2100e

Muut kulut

3300e

Reittihuolto

19500e

Yhteensä 24900e

Muut asiat:

Toiminnantarkastaja Tilitoimisto Minna Yli-Kujala

Poolille ostettu kesällä kelkka,lana ja kärry

Syyshuollot hoitaa kerhot/urakoitsija

Konetyöt sovitaan puheenjohtajan kanssa

Talvihuolto tehdään kelien/rahojen mukaan

Kerhot huolehtii omilla alueilla lanaustarpeesta

Poolin kelkalla suoritetaan myös reitin lanausta

Toimintakauden pääpaino syys-ja talvihoito

6& Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50