syyshuolto reitillä

Syyshuollot pitkälti tehty, rumpuja laitettu 30 kpl, siltoja

poistettu ja laitettu rummut tilalle. Riuttasen tie-tb kihniö

kymmenen siltaa poistettu ja laitettu rumpuputket tilalle.

Myös muita ojia laitettu putkilla kuntoon, tehty vesakointia,

opasteita laitettu.