Päivälupien maksu

Lähiaikoina päivä-ja viikkoluvan voi maksaa älypuhelimella

ohjeet tulee sivuille kun puhelimella voi maksaa.